HiPP: Thuis, welkom op de webstee!


Op de pagina's van het Poëziecentrum Nederland stond tot een tijdje geleden het nieuws rond De Omsmeders, een groep dichters uit het Poëziecentrum in Bredevoort. Die hebben nu een nieuw onderdak gevonden in de site van HiPP.

De Omsmeders is een dichterscollectief onstaan in Poëziecentrum Nederland toen nog gevestigd in Bredevoort. Bij een groep dichters die in 2007 in het kader van de Poëzieweek deelnam aan het z.g. Estafettegedicht hebben zich sindsdien enkelen aangesloten. Een aantal dichters heeft één of meer bundels gemaakt, anderen zijn te vinden op internet op eigen weblog of webstee.
Een bundel gedichten genaamd Smeedwerk werd in het kader van de culturele manifestatie IJzersterk in 2007 samengesteld door Hans Mellendijk, Bert Scheuter en Wim van Til. Scrollend naar beneden een overzicht van de activiteiten tot nu toe per jaar gerangschikt.
De naam is ontleend aan een gedicht van Maria Vasalis: Onweer in het moeras. 

ACTIVITEITEN in 2017 / 2018 / 2019

Ook op het weblog ’sMelssleMs’ meer nieuws over de activiteiten van de Omsmeders via zoekfunctie: https://smelsslems.blogspot.nl/search?q=de+omsmeders

Op de website van de Kunstwandelroute Hummelo kunt u het vervolg van de Enghuizer dialogen volgen: https://www.kunstwandelroutehummelo.nl/poeumlzie

ACTIVITEITEN in 2016

In voorbereiding zijn de Enghuizer Dialogen VI. De gedichten kunnen gelezen worden in de catalogus van de Kunstwandelroute Hummelo op het landgoed Enghuizen. Tussen Pasen en Pinksteren. Er wordt weer een Poëzieklinkplek en een Poëzieleesplek gerealiseerd. Op de leesplek komen twaalf vierregelige puntdichten over de jacht, vastgeklemd in de geweien van twaalf jachttroffeeën. Een project in samenwerking met beeldend kunstenaar Jan Opdam.

ACTIVITEITEN in 2015

Tussen Pasen en Pinksteren was er op het Landgoed Enghuizen te Hummelo de jaarlijks terugkerende kunstroute te bezichtigen. Bij het startpunt hotel de Gouden Karper werd de catalogus verkocht met een beschrijving van de route en een toelichting op de kunstwerken. De Firma Weijland werd door Hans Mellendijk gevraagd muziek te maken voor een bijzonder project: sirenengang, sirenenzang.
Het plan behelst de constructie van vijftien objecten die samen een route vormen met gedichten.
De gedichten kunnen gelezen worden maar ook met behulp van een smartfoon beluisterd en bekeken worden. Dichters van de Dichtersgroep De Omsmeders zijn benaderd om één der elf Sirenen in een vierregelig gedicht te bedichten. De muziek werd via toegevoegde realiteit (augmented reality) gekoppeld aan de objecten. De gedichten werden in ronde aluminiumplaten gefreesd en vastgeklemd in bankschroeven, zoals in het mythologische verhaal de held zich vastbond aan de mast van het schip. De objecten werden gemaakt door beeldend kunstenaar Jan Opdam. Daarna gingen de objecten naar het landgoed Hackfort te Vorden waar ze tot half september een poëziepad vormden. Het project werd namens de Stichting Eeuwig Erbarmen gecoördineerd, geproduceerd door Hans Mellendijk. En financieel ondersteund door de gemeente Bronckhorst, Het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Ideefabriek Achterhoek.


ACTIVITEITEN in 2014


Op landgoed Enghuizen te Hummelo werd in 2014 voor de vijftiende keer een kunstwandelroute geprogrammeerd tussen Pasen en Pinksteren. De organisatie van de kunstroute werd verzorgd door het kunstenaarsnetwerk 't WEB uit Doetinchem. De Omsmeders werd wederom gevraagd om in 2014 mee te werken met gedichten. De Poëzielees- en klinkplek is opnieuw gemaakt door Rolf Wolters. 
Bij de wandelroute is een jubilieumcatalogus verkrijgbaar met opname van de gedichten.


ACTIVITEITEN in 2013


Op landgoed Enghuizen te Hummelo werd in 2013 voor de veertiende keer een kunstwandelroute geprogrammeerd tussen Pasen en Pinksteren. De organisatie van de kunstroute werd verzorgd door het kunstenaarsnetwerk 't WEB uit Doetinchem. De Omsmeders werd gevraagd om in 2013 mee te werken met gedichten.


ACTVITEITEN in 2012


Op landgoed Enghuizen te Hummelo werd in 2012 voor de dertiende keer een kunstwandelroute geprogrammeerd tussen Pasen en Pinksteren. De organisatie van de kunstroute werd verzorgd door het kunstenaarsnetwerk 't WEB uit Doetinchem. De Omsmeders werd gevraagd om ook in 2012 mee te werken met gedichten. 
De Poëzielees- en klinkplek werd verzorgd door Rolf Wolters.
Het kunstwerk 'De Muurbloemlezing' werd Jan Opdam gerealiseerd i.s.m. De Omsmeders, een verzameling 1woordgedichten. Bij de wandelroute was een folder verkrijgbaar met inleg van de gedichten.

In de stille week van 2012 kwam het Oost Nederlands Kamerkoor> ONK met een bijzonder project. Op witte donderdag, goede vrijdag en stille zaterdag (5-6-7 april 2012) werden 27 stukken uitgevoerd (elke avond negen) die samen de zo genaamde Tenebrae vormen. Oorspronkelijk ging het daarbij om de zogenaamde donkere metten, die - ten opzichte van de gewone metten als onderdeel van het dagelijks ritueel - aanzienlijk waren uitgebreid. De 27 responsoriae volgen het lijdensverhaal van Christus, vanaf de Olijfberg ("In Monte Oliveti") tot de graflegging ("Sepulto Domino"). Veel componisten hebben (onderdelen) van de Responsoriae op muziek gezet. Wij hebben gekozen voor Marc'Antonio Ingegneri, Orlando di Lasso en Tomas Luis de Victoria (donderdags in Bredevoort), Jan Dismas Zelenka en Francis Poulenc (vrijdags in Varsseveld) en Carlo Gesualdo(zaterdags in Doetinchem). Tussen de muziek door zorgden De Omsmeders voor toepasselijke teksten en gedichten. Een bijzondere spirituele ervaring.

Wim van Til, Bert Scheuter en Hans Mellendijk op Witte Donderdag in de Sint Joriskerk te Bredevoort | Nico Arts, Ria Moons en Ankh Gussinklo op Goede Vrijdag in de Laurentiuskerk te Varsseveld | André van Sabben, Helma Snelooper en Dick Molenaar op Stille Zaterdag in de Sint Martinuskerk te Wijnbergen, Doetinchem.


ACTIVITEITEN in 2011


In 2011 deden een aantal Omsmeders opnieuw mee aan de Kunstwandelroute op het landgoed Enghuizen bij Hummelo tussen 21 april en 13 juni. 
Bij de wandelroute was een folder verkrijgbaar met inleg van de gedichten.


ACTIVITEITEN in 2010


De dichters van De Omsmeders werden door kunstenaarsnetwerk Het Web te Doetinchem benaderd om gedichten te maken voor de Kunst-Wandel-Route te Hummelo.
Tussen Pasen en Pinksteren 2010, hebben een negentiental gedichten (minimaal drieregelig tot maximaal zesregelig) de wegwijzers sieren. Gelijk aan de opdracht die de ruim dertig deelnemende beeldende kunstenaars meekregen, zullen de poëten zich buigen over het thema 'In gesprek met het landgoed'. Een en ander gaat plaatsvinden op het landgoed Enghuizen te Hummelo. De beeldenroute vond daar voor de elfde maal plaats. Op 1 april (Witte Donderdag) was er een officiële opening die door De Omsmeders werd verzorgd.

 
ACTIVITEITEN in 2009
 
31 mei: Poëziefestival 'Het Park Vertelt' te Oosterbeek.
De Omsmeders (18 smeden) droegen gedichten voor rond het thema 'evolutie', naar aanleiding van het herdenkingsjaar 2009 van de tweehonderd jaar geleden geboren Charles Darwin. Aanvang 12.45 u. Locatie: Park Hartenstein te Oosterbeek (Gld.). 
De Darwin-gedichten werden  'gebotteld' en genummerd in een eenmalige oplage van 70 stuks en 'gefrankeerd te Oosterbeek' met 'dierzegel’.


ACTIVITEITEN in april

4 t/m 9 april: de Week van de Poëzie (thema: De Nacht) , met een poëtische uitwisseling tussen Enschede en Bredevoort.
Maandag 6 april 21.30 u. in het Vestzaktheater te Enschede: 4 dichters rond het Poëziecentrum Nederland ( Louis Radstaak, Ria Moons, Bert Scheuter en Wim van Til ) traden op met 4 dichters uit Enschede (Harry Bisschop, Bert de Haan, Lidwiene Vermeij en Margót Veldhuizen)
Dinsdag 7 april 21.30 u. in Café de Zwaan te Bredevoort: dezelfde dichters traden op in het sfeervolle oude muziekcafé. Bij kunst- en kaarslicht werden opnames gemaakt.

• Bert de Haan
• Ria Moons
• Bert Scheuter
• Margót Veldhuizen
• Lidwiene Vermeij
• Wim van Til
• Er is helaas geen opname van Harry Bisschop.

Op 13 september 2008 lazen Hans Mellendijk en Bert Scheuter het gedicht 'Overal weerspiegelzang' voor in café De Zwaan te Bredevoort.


De Omsmeders zijn:

André van Sabben
Ankh Gussinklo
Bert Bevers
Bert Scheuter
Dick Molenaar
[Gerard Beentjes]
Hans Mellendijk
Henk Beunk
[Jalf Flach]
[Jolanda van Erkel]
Lidwiene Vermeij
Louis Radstaak
Nico Arts
Rena Wams
Ria Moons
Roel Posthumus
Sebastiaan Roes
Helma Snelooper
Wim van Til
Margót Veldhuizen

• contactpersoon: Wim van Til
• adres: p/a Mariënburg 29
             6511 PS Nijmegen
• telefoon: (06) 53 85 60 40
• e-mail: poeziecentrum@planet.nl